UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

prof. Mgr. akad. mal. Jiří Černický

Email:
jiri.cernicky@umprum.cz
Courses:
Generated on 2022-12-09
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel5852673805.html