UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

prof. doc. Mgr. akad. mal. Jiří Černický

Email:
jiri.cernicky@vsup.cz
Courses:
Generated on 2021-08-04
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel5852673805.html