UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

Mgr. Tereza Porybná, Ph.D.

Email:
tereza.porybna@umprum.cz
Courses:
Generated on 2023-01-28
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel119168.html