UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

RnDr. Michaela Pixová, PhD.

Email:
michaela.pixova@umprum.cz
Courses:
Generated on 2022-10-04
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel117484.html