UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

Mgr. Pavel Kořínek, PhD.

Email:
pavel.korinek@umprum.cz
Courses:
Generated on 2023-01-27
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel117483.html