UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

MgA. Martin Blažíček, Ph.D.

Email:
martin.blazicek@umprum.cz
Courses:
  • (Subject guarantor:)
Generated on 2022-10-04
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel117482.html