UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.

Email:
dana.matejovska@umprum.cz
Courses:
  • CAD (Subject guarantor:)
Generated on 2022-11-29
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel113591.html