UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

Dipl.-Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.

Email:
jsynek@vsup.cz
Courses:
Generated on 2021-08-02
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel113535.html