UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

Mgr. výtv. um. Slávka Sobotovičová, Ph.D.

Email:
slavka.sobotovicova@umprum.cz
Courses:
Generated on 2023-01-28
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel112558.html