UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

Mgr. výtv. um. Slávka Sobotovičová, Ph.D.

Email:
slavka.sobotovicova@vsup.cz
Courses:
Generated on 2021-06-19
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel112558.html