UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

Ing. arch. Igor Kovačevič, Ph.D.

Email:
igor.kovacevic@umprum.cz
Courses:
Generated on 2022-11-29
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel112060.html