UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

Mgr. Veronika Rollová, Ph.D.

Email:
veronika.rollova@umprum.cz
Courses:
Generated on 2022-05-29
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel110470.html