UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

prof. Liběna Rochová

Email:
libena.rochova@umprum.cz
Courses:
Generated on 2023-01-28
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel110189.html