UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

MgA. Iva Potůčková, PhD.

Email:
iva.potuckova@umprum.cz
Courses:
Generated on 2022-10-05
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel109236.html