UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Email:
vancatj@vsup.cz
Courses:
Generated on 2021-05-09
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel107473.html