UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

Dipl.-Ing. Jitka Baďurová, Ph.D.

Email:
jitka.badurova@umprum.cz
Courses:
Generated on 2022-09-28
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel107442.html