UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

Email:
jindrich.vybiral@vsup.cz
Courses:
Generated on 2021-08-03
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel107438.html