UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

prof. Mgr. Michal Froněk

Email:
michal.fronek@umprum.cz
Courses:
Generated on 2022-10-02
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel107395.html