UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

doc. MgA. Patrik Hábl

Email:
patrik.habl@umprum.cz
Courses:
Generated on 2022-12-09
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/ucitel106783.html