UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDY PLANS

Study plan Ateliér intermediální konfrontace – 3rd year

Study of qualification: Fine Art (8206R108) Department of Fine Arts
Study programme: Visual Arts (B8206) Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | 4th year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Compulsory subjects
Intermedia Art - Studio Work
 
V3S5 ZK 10 V3S6 ZK 10
Intermedia Art - Klauzura Project
 
V3K5 ZK 7 V3K6 ZK 7
Report of Contemporary Art 4025 Z 1 4026 Z 1
Foreign Language 8005 Z 1 8006 ZK 2
Art Management 2727 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 22 20
Compulsory optional subjects
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Total number of set credits 22 20
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 4.5 6.5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5 26.5
Generated on 2022-12-09
Updates of the above given information can be found at http://sp.vsup.cz/en/stplan182-3.html