UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Celoškolní nabídka volitelných předmětů v ZS 2022/2023

Kód Název předmětu Jazyk výuky zakončení kredity rozsah
Vyučující
TB0049 Aktuální otázky oboru Z 2 Zapsat
TN0015 Aktuální otázky oboru - pokročilé Z 2 Zapsat
8023 Angličitna B1.2 Z 2 Zapsat
8021 Angličtina A2 Z 2 Zapsat
8022 Angličtina B1.1 Z 2 Zapsat
8024 Angličtina B2.1 Z 2 Zapsat
8025 Angličtina příprava na zkoušku B2 Z 2 Zapsat
8026 Angličtina zkouška B2 ZK 5 Zapsat
TM0004 Architektura 20. století ZK 3 Zapsat
2381 Autorské právo: Hlavní principy právní ochrany autorství uměleckých a architektonických děl Z 1 Zapsat
1235 CAD Z 2 Zapsat
F0001 Computational Design Seminar ZK 2 Zapsat
TT0032 Česká moderní architektura ZK 3 Zapsat
TV0020 Dějiny animace 2 ZK 2 Zapsat
TB0050 Dějiny a teorie materiálů 1 ZK 2 Zapsat
TB0038 Dějiny komiksu 1 Z 1 Zapsat
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3 Zapsat
TB0006 Design 19. století ZK 3 Zapsat
2951 Digitální modul 1 Z 2 Zapsat
3415 Dílenská praktika 5 Z 1 Zapsat
7070 Fotografie - základy ZK 2 Zapsat
1817 Fyzika designu ZK 2 Zapsat
2735 Generativní design a výpočetní navrhování 1 ZK 2 Zapsat
7061 Grafické techniky - kamenotisk 1 Z 1 Zapsat
7065 Grafické techniky - litografie 1 ZK 2 Zapsat
7067 Grafické techniky - litografie 3 ZK 2 Zapsat
TB0016 Historie a hermeneutika šperku ZK 2 Zapsat
TB0031 Historie a současnost textilní tvorby 1 Z 2 Zapsat
TN0007 Intermédia a kyberkultura ZK 3 Zapsat
TT0016 Kapitoly z dějin umělecké kritiky ZK 3 Zapsat
2751 Knižní vazba 1 Z 1 Zapsat
2753 Knižní vazba 3 Z 1 Zapsat
2755 Knižní vazba 5 Z 1 Zapsat
1111 Konstrukce nábytku a interiéru 1 Z 1 Zapsat
2727 Management umění ZK 3 Zapsat
2387 Materiologie, technologie, výzkum 1 Z 1 Zapsat
6202 Metodické přístupy v konzervování-restaurování I. - 2 ZK 2 Zapsat
6204 Metodické přístupy v konzervování-restaurování II. - 2 ZK 3 Zapsat
TT0014 Metodologie dějin umění ZK 3 Zapsat
TN0019 Mikrobiopolitické občanství ZK 2 Zapsat
TT0019 Muzeum a kurátor I Z 3 Zapsat
P0008 Oborová didaktika výtvarné výchovy Z Zapsat
P0011 Pedagogické portfolio Z Zapsat
2674 Prezentační dovednosti ZK 2 Zapsat
1819 Produktová ekologie ZK 2 Zapsat
TB0027 Proměny úpravy obsahu 1 ZK 3 Zapsat
3020 PRUM Z 1 Zapsat
TV0003 Psáno o grafickém designu ZK 3 Zapsat
P0002 Psychologie ve vzdělávání Z Zapsat
9203 Seminář akademického psaní Z 1 Zapsat
TN0017 Seminář digitální kultury ZK 4 Zapsat
9201 Seminář k akademickému psaní Z 1 Zapsat
TT0025 Seminář k dějinám designu 1. poloviny 20. století ZK 4 Zapsat
TT0030 Seminář k dějinám filozofie umění ZK 4 Zapsat
TV0016 Seminář k teorii módy ZK 3 Zapsat
9202 Seminář k tvůrčímu výzkumu ZK 4 Zapsat
9204 Seminář k tvůrčímu výzkumu ZK 4 Zapsat
9107 Soft Skills ve světě umění 3 Z 2 Zapsat
TV0015 Současná teorie a metodologie designu ZK 3 Zapsat
TB0023 Současná teorie umění ZK 3 Zapsat
TN0008 Současné umění ZK 3 Zapsat
TN0016 Studentský seminář ZK 3 Zapsat
2893 Styl, koncept a marketing módní tvorby Z 1 Zapsat
2805 Technické kreslení Z 1 Zapsat
TV0018 Teorie a techniky animace Z 2 Zapsat
TB0024 Teorie fotografie, filmu a videa ZK 3 Zapsat
TT0010 Umění 19. století ZK 3 Zapsat
TB0052 Umění středověku ZK 3 Zapsat
1145 Urbanismus - teorie a město 1 ZK 3 Zapsat
1147 Urbanismus - teorie a město 3 ZK 3 Zapsat
P0004 Úvod do didaktické analýzy výtvarného umění Z Zapsat
6212 Úvod do disciplíny a profese konzervování-restaurování 2 ZK 2 Zapsat
P0003 Úvod do oborové didaktiky Z Zapsat
P0001 Úvod do pedagogiky ZK Zapsat
3030 Úvod do práce se zvukem Z 2 Zapsat
3081 Video a film v umělecké praxi 1 Z 2 Zapsat
P0009 Vizuální gramotnost ZK Zapsat
TN0005 Vizuální studia ZK 3 Zapsat
3071 Výstavnictví 1 Z 2 Zapsat
P0010 Výtvarné disciplíny v pedagogické praxi II Z Zapsat
8205D Výtvarný Modul 5 - Monumentální malba Z 4 Zapsat
8205H Výtvarný Modul 5 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru Z 4 Zapsat
8205C Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální kresba Z 4 Zapsat
8205F Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální plastika Z 4 Zapsat
8205A Výtvarný Modul 5 - Realistická malba Z 4 Zapsat
8205G Výtvarný Modul 5 - Technologie malby Z 4 Zapsat
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2 Zapsat
7255 Základy chemie 1 Z 1 Zapsat
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3 Zapsat
5011 Základy sazby a DTP 1 ZK 2 Zapsat
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/volitelnepredmety.html