UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Celoškolní nabídka volitelných předmětů v LS 2021/2022

Kód Název předmětu Jazyk výuky zakončení kredity rozsah
Vyučující
TT0007 Analýza a interpretace architektonického díla ZK 2 Zapsat
8023 Angličitna B1.2 Z 2 Zapsat
8021 Angličtina A2 Z 2 Zapsat
8022 Angličtina B1.1 Z 2 Zapsat
8024 Angličtina B2.1 Z 2 Zapsat
8025 Angličtina příprava na zkoušku B2 Z 2 Zapsat
8026 Angličtina zkouška B2 ZK 5 Zapsat
2572 Aplikovaná geodezie Z 2 Zapsat
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3 Zapsat
TM0001 Architektura renesance a baroka ZK 3 Zapsat
W0029 Business Skills 3 Z 2 Zapsat
2911 Computer Games Development ZK 3 Zapsat
TB0022 České umění 2.poloviny 20.století ZK 3 Zapsat
TV0019 Dějiny animace 1 ZK 2 Zapsat
TV0020 Dějiny animace 2 ZK 2 Zapsat
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3 Zapsat
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3 Zapsat
TV0004 Design jako otázka ZK 3 Zapsat
P0005 Didaktická analýza výtvarného umění ZK Zapsat
3414 Dílenská praktika 4 Z 1 Zapsat
3416 Dílenská praktika 6 Z 1 Zapsat
TN0018 Environmentální občanství ZK 2 Zapsat
TT0012 Exkurze Z 2 Zapsat
7070 Fotografie - základy ZK 2 Zapsat
TB0026 Galerie 207 2 ZK 3 Zapsat
P0006 Galerijní a muzejní edukace ZK Zapsat
2736 Generativní design a výpočetní navrhování 2 ZK 2 Zapsat
7052 Grafické techniky - hlubotisk 2 ZK 2 Zapsat
7062 Grafické techniky - kamenotisk 2 ZK 2 Zapsat
7065 Grafické techniky - litografie 1 ZK 2 Zapsat
7066 Grafické techniky - litografie 2 ZK 2 Zapsat
TB0021 Grafický design 20. století ZK 2 Zapsat
2612 Intermediální tvorba a technologie 2 ZK 2 Zapsat
TB0029 Kapitoly z populární kultury ZK 3 Zapsat
2751 Knižní vazba 1 Z 1 Zapsat
2752 Knižní vazba 2 ZK 2 Zapsat
2753 Knižní vazba 3 Z 1 Zapsat
2754 Knižní vazba 4 ZK 2 Zapsat
2755 Knižní vazba 5 Z 1 Zapsat
2756 Knižní vazba 6 ZK 2 Zapsat
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu ZK 3 Zapsat
2892 Koncept, styl a marketing módní tvorby 2 Z 1 Zapsat
1112 Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2 Zapsat
6201 Metodické přístupy v konzervování-restaurování I. - 1 ZK 3 Zapsat
TB0002 Moderní umění: 1900-1945 ZK 3 Zapsat
TT0013 Muzeum a kurátor II ZK 3 Zapsat
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2 ZK 2 Zapsat
P0008 Oborová didaktika výtvarné výchovy Z Zapsat
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2 Zapsat
P0011 Pedagogické portfolio Z Zapsat
2674 Prezentační dovednosti ZK 2 Zapsat
TB0028 Proměny úpravy obsahu 2 ZK 3 Zapsat
3020 PRUM Z 1 Zapsat
P0002 Psychologie ve vzdělávání Z Zapsat
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4 Zapsat
TB0034 Seminář k současné metodologii designu ZK 3 Zapsat
TB0035 Seminář k současné metodologii designu ZK 3 Zapsat
TB0048 Seminář k současnému umění ZK 4 Zapsat
TB0004C Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0004B Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0004A Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3 Zapsat
2805 Technické kreslení Z 1 Zapsat
TV0018 Teorie a techniky animace Z 2 Zapsat
1014 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II ZK 1 Zapsat
TB0003 Umění po roce 1945 ZK 3 Zapsat
TB0011 Umění starověku - antika ZK 3 Zapsat
1146 Urbanismus - teorie a město 2 ZK 3 Zapsat
1148 Urbanismus - teorie a město 4 ZK 3 Zapsat
P0004 Úvod do didaktické analýzy výtvarného umění Z Zapsat
6211 Úvod do disciplíny a profese konzervování-restaurování 1 ZK 3 Zapsat
P0003 Úvod do oborové didaktiky Z Zapsat
P0001 Úvod do pedagogiky ZK Zapsat
P0009 Vizuální gramotnost ZK Zapsat
P0007 Výtvarné disciplíny v pedagogické praxi I Z Zapsat
P0010 Výtvarné disciplíny v pedagogické praxi II Z Zapsat
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2 Zapsat
Platnost dat k 23. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/volitelnepredmety.html