UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Celoškolní nabídka volitelných předmětů v ZS 2021/2022

Kód Název předmětu Jazyk výuky zakončení kredity rozsah
Vyučující
2943 3D modelování 3 ZK 2 Zapsat
TB0049 Aktuální otázky oboru ZK 2 Zapsat
TN0015 Aktuální otázky oboru - pokročilé Z 2 Zapsat
8023 Angličitna B1.2 Z 2 Zapsat
8026 Angličitna zkouška B2 ZK 5 Zapsat
8021 Angličtina A2 Z 2 Zapsat
8022 Angličtina B1.1 Z 2 Zapsat
8024 Angličtina B2.1 Z 2 Zapsat
8025 Angličtina příprava na zkoušku B2 Z 2 Zapsat
TM0004 Architektura 20. století ZK 3 Zapsat
2381 Autorské právo: Hlavní principy právní ochrany autorství uměleckých a architektonických děl Z 1 Zapsat
1235 CAD Z 2 Zapsat
F0001 Computational Design Seminar ZK 2 Zapsat
TM0006 Česká architektura 20. století ZK 3 Zapsat
TB0050 Dějiny a teorie materiálů ZK 2 Zapsat
TB0038 Dějiny komiksu 1 Z 1 Zapsat
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3 Zapsat
TB0006 Design 19. století ZK 3 Zapsat
2951 Digitální modul 1 Z 2 Zapsat
3413 Dílenská praktika 3 Z 1 Zapsat
3415 Dílenská praktika 5 Z 1 Zapsat
7070 Fotografie - základy ZK 2 Zapsat
1817 Fyzika designu ZK 2 Zapsat
TB0025 Galerie 207 1 ZK 3 Zapsat
2735 Generativní design a výpočetní navrhování 1 ZK 2 Zapsat
7051 Grafické techniky - hlubotisk 1 Z 1 Zapsat
7061 Grafické techniky - kamenotisk 1 Z 1 Zapsat
7063 Grafické techniky - kamenotisk 3 Z 1 Zapsat
TB0016 Historie a hermeneutika šperku ZK 2 Zapsat
TB0014 Historie a současnost sklářské tvorby ZK 3 Zapsat
TN0007 Intermédia a kyberkultura ZK 3 Zapsat
TB0023 Kapitoly ze současné filosofie a teorie umění ZK 3 Zapsat
2753 Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 1 Z 1 Zapsat
1111 Konstrukce nábytku a interiéru 3 Z 1 Zapsat
2727 Management umění ZK 3 Zapsat
2387 Materiologie, technologie, výzkum 1 Z 1 Zapsat
6204 Metodické přístupy v konzervování-restaurování II. - 2 ZK 3 Zapsat
TN0019 Mikrobiopolitické občanství ZK 2 Zapsat
7207 Modelování a sochařská průprava 2
 
ZK 2 Zapsat
TT0004 Muzeum a kurátor I Z 2 Zapsat
P0008 Oborová didaktika výtvarné výchovy Z Zapsat
P0011 Pedagogické portfolio Z Zapsat
TB0009 Pravěk a starověké kultury ZK 3 Zapsat
1815 Principy tvorby interiéru a nábytku ZK 2 Zapsat
1819 Produktová ekologie ZK 2 Zapsat
TB0027 Proměny úpravy obsahu 1 ZK 3 Zapsat
3020 PRUM Z 1 Zapsat
P0002 Psychologie ve vzdělávání Z Zapsat
TN0017 Seminář digitální kultury ZK 4 Zapsat
9201 Seminář k akademickému psaní Z 1 Zapsat
9203 Seminář k akademickému psaní Z 1 Zapsat
TN0009 Seminář k dějinám filosofie umění ZK 3 Zapsat
TT0005 Seminář k dějinám moderního umění a designu ZK 4 Zapsat
TV0016 Seminář k teorii módy ZK 3 Zapsat
9202 Seminář k tvůrčímu výzkumu ZK 4 Zapsat
9204 Seminář k tvůrčímu výzkumu ZK 4 Zapsat
9106 Soft Skills ve světě umění 2 Z 2 Zapsat
TV0015 Současná teorie a metodologie designu ZK 3 Zapsat
TN0008 Současné umění ZK 3 Zapsat
TN0016 Studentský seminář ZK 3 Zapsat
2893 Styl, koncept a marketing módní tvorby Z 1 Zapsat
TB0024 Teorie fotografie, filmu a videa ZK 3 Zapsat
TB0043 Teorie oděvu a módy 1 ZK 3 Zapsat
TT0010 Umění 19. století ZK 3 Zapsat
TN0012 Umění a gender ZK 3 Zapsat
1145 Urbanismus - teorie a město 1 ZK 3 Zapsat
1147 Urbanismus - teorie a město 3 ZK 3 Zapsat
P0004 Úvod do didaktické analýzy výtvarného umění Z Zapsat
P0003 Úvod do oborové didaktiky Z Zapsat
P0001 Úvod do pedagogiky ZK Zapsat
3030 Úvod do práce se zvukem Z 2 Zapsat
3081 Video a film v umělecké praxi 1 Z 2 Zapsat
P0009 Vizuální gramotnost ZK Zapsat
3071 Výstavnictví 1 Z 2 Zapsat
P0010 Výtvarné disciplíny v pedagogickej praxi II Z Zapsat
8205E Výtvarný Modul 5 - Aplikovaná anatomie Z 4 Zapsat
8205B Výtvarný Modul 5 - Krajinomalba Z 4 Zapsat
8205D Výtvarný Modul 5 - Monumentální malba Z 4 Zapsat
8205H Výtvarný Modul 5 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru Z 4 Zapsat
8205C Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální kresba Z 4 Zapsat
8205F Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální plastika Z 4 Zapsat
8205A Výtvarný Modul 5 - Realistická malba Z 4 Zapsat
8205G Výtvarný Modul 5 - Technologie malby Z 4 Zapsat
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2 Zapsat
7255 Základy chemie 1 Z 1 Zapsat
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3 Zapsat
5011 Základy sazby a DTP 1 ZK 2 Zapsat
Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/volitelnepredmety.html