UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Celoškolní nabídka volitelných předmětů v LS 2019/2020

Kód Název předmětu Jazyk výuky zakončení kredity rozsah
Vyučující
2774 Adobe Illustrator + Photoshop - základy 2 ZK 2 Zapsat
TT0007 Analýza a interpretace architektonického díla ZK 2 Zapsat
2572 Aplikovaná geodezie Z 2 Zapsat
2768 Archigrafie - typografie v architektuře 2 ZK 2 Zapsat
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3 Zapsat
TM0001 Architektura renesance a baroka ZK 3 Zapsat
2381 Autorské právo: Hlavní principy právní ochrany autorství uměleckých a architektonických děl Z 1 Zapsat
TA0006 Dějiny a teorie umění - Seminář II. - 2
 
Z 1 Zapsat
TA0007 Dějiny a teorie umění - Seminář III. - 1
 
Z 1 Zapsat
TA0012 Dějiny a teorie umění - Seminář IV. - 2
 
Z 1 Zapsat
TA0023 Dějiny a teorie umění - seminář V. - 2
 
Z 1 Zapsat
TB0018 Dějiny evropského kostýmu a módy 2 ZK 2 Zapsat
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3 Zapsat
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3 Zapsat
TV0004 Design jako otázka ZK 3 Zapsat
2343 Didaktická analýza výtvarného umění I ZK 3 Zapsat
3412 Dílenská praktika 2 Z 1 Zapsat
3414 Dílenská praktika 4 Z 1 Zapsat
3416 Dílenská praktika 6 Z 1 Zapsat
TT0012 Exkurze Z 2 Zapsat
7070 Fotografie - základy ZK 2 Zapsat
TB0026 Galerie 207 2 ZK 3 Zapsat
2732 Generativní design a výpočetní navrhování 2 ZK 2 Zapsat
7052 Grafické techniky - hlubotisk 2 ZK 2 Zapsat
7062 Grafické techniky - kamenotisk 2 ZK 2 Zapsat
7064 Grafické techniky - kamenotisk 4 ZK 2 Zapsat
TB0021 Grafický design 20. století ZK 2 Zapsat
TB0031 Historie a současnost textilní tvorby 1 Z 2 Zapsat
TB0015 Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu ZK 3 Zapsat
2612 Intermediální tvorba a technologie 2 ZK 2 Zapsat
TB0029 Kapitoly z populární kultury ZK 3 Zapsat
2892 Koncept, styl a marketing módní tvorby 2 Z 1 Zapsat
2754 Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 2 ZK 2 Zapsat
2756 Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 4 ZK 2 Zapsat
1112 Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2 Zapsat
1114 Konstrukce nábytku a interiéru 4 ZK 2 Zapsat
6201 Metodické přístupy v konzervování-restaurování I. - 1 ZK 3 Zapsat
TB0002 Moderní umění: 1900-1945 ZK 3 Zapsat
TA0025 Morfologie měst a architektury 2
 
ZK 3 Zapsat
TT0013 Muzeum a kurátor II ZK 3 Zapsat
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2 ZK 2 Zapsat
A0019 Pohyblivý obraz
 
Z 1 Zapsat
TB0009 Pravěk a starověké kultury ZK 3 Zapsat
TB0028 Proměny úpravy obsahu 2 ZK 3 Zapsat
2303 Psychologické aspekty pedagogiky umění ZK 3 Zapsat
TN0010 Seminář k současné filosofii umění ZK 3 Zapsat
TB0004B Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0004C Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TB0004A Seminář k současnému umění ZK 3 Zapsat
TT0008 Seminář metodologie umělecké kritiky ZK 4 Zapsat
TV0015 Současná teorie a metodologie designu ZK 3 Zapsat
TN0008 Současné umění ZK 3 Zapsat
TA0038 Středověké umění v Čechách a jeho kontext II. - 2.
 
ZK 3 Zapsat
2804 Technické kreslení 2 Z 1 Zapsat
A0018 Technika malby 2
 
Z 1 Zapsat
2758 Technologie knižní vazby 2 ZK 2 Zapsat
TN0004 Teorie designu 2 ZK 3 Zapsat
TA0010 Teorie médií a umění 2
 
ZK 3 Zapsat
W0025 Transdisciplinarita a veřejný prostor Z 1 Zapsat
1014 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II ZK 1 Zapsat
1016 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros IV ZK 1 Zapsat
7094 Tvorba tiskovin 2 Z 1 Zapsat
TT0006 Uměleckohistorické metodologie II ZK 3 Zapsat
TB0003 Umění po roce 1945 ZK 3 Zapsat
1146 Urbanismus - teorie a město 2 ZK 3 Zapsat
1148 Urbanismus - teorie a město 4 ZK 3 Zapsat
6211 Úvod do disciplíny a profese konzervování-restaurování 1 ZK 3 Zapsat
A0012 Úvod do evropské heraldiky
 
Z 1 Zapsat
2776 Virtuální realita 2 ZK 2 Zapsat
TA0016 Vybrané kapitoly z dějin architektury 1
 
Z 1 Zapsat
TB0001 Základní pojmy filosofie a teorie umění ZK 3 Zapsat
2778 Základy 3D animace 4 ZK 2 Zapsat
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2 Zapsat
7022 Základy grafických technik 2 ZK 2 Zapsat
TA0019 Základy křesťanské ikonografie a hagiografie 2
 
ZK 3 Zapsat
W0024 Základy práce se zvukem Z 2 Zapsat
Platnost dat k 13. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/volitelnepredmety.html