UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Celoškolní nabídka volitelných předmětů v ZS 2020/2021

Kód Název předmětu Jazyk výuky zakončení kredity rozsah
Vyučující
3123 Alias - Digitální tvorba modelu 3 ZK 2 Zapsat
TM0004 Architektura 20. století ZK 3 Zapsat
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3 Zapsat
2381 Autorské právo: Hlavní principy právní ochrany autorství uměleckých a architektonických děl Z 1 Zapsat
1235 CAD Z 2 Zapsat
F0001 Computational Design Seminar ZK 2 Zapsat
TB0017 Dějiny evropského kostýmu a módy 1 Z 1 Zapsat
TB0013 Dějiny průmyslového designu ZK 3 Zapsat
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3 Zapsat
TB0006 Design 19. století ZK 3 Zapsat
3413 Dílenská praktika 3 Z 1 Zapsat
3415 Dílenská praktika 5 Z 1 Zapsat
W0027 Dílna dialogického jednání pro začátečníky Z 3 Zapsat
TT0012 Exkurze Z 2 Zapsat
TV0008 Experimentální hudba a politika popkultury Z 2 Zapsat
7070 Fotografie - základy ZK 2 Zapsat
1817 Fyzika designu ZK 2 Zapsat
TB0025 Galerie 207 1 ZK 3 Zapsat
2735 Generativní design a výpočetní navrhování 1 ZK 2 Zapsat
7051 Grafické techniky - hlubotisk 1 Z 1 Zapsat
7061 Grafické techniky - kamenotisk 1 Z 1 Zapsat
7063 Grafické techniky - kamenotisk 3 Z 1 Zapsat
TB0016 Historie a hermeneutika šperku ZK 2 Zapsat
TB0014 Historie a současnost sklářské tvorby ZK 3 Zapsat
TB0032 Historie a současnost textilní tvorby 2 Z 2 Zapsat
TN0007 Intermédia a kyberkultura ZK 3 Zapsat
2611 Intermediální tvorba a technologie 1 Z 1 Zapsat
TB0023 Kapitoly ze současné filosofie a teorie umění ZK 3 Zapsat
2759 Knižní vazba 3 ZK 2 Zapsat
2891 Koncept, styl a marketing módní tvorby 1 Z 1 Zapsat
2753 Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 1 Z 1 Zapsat
2755 Konstrukce, materiál a vnější úprava knižní vazby 3 Z 1 Zapsat
1111 Konstrukce nábytku a interiéru 1 Z 1 Zapsat
1113 Konstrukce nábytku a interiéru 3 Z 1 Zapsat
2727 Management umění ZK 3 Zapsat
6202 Metodické přístupy v konzervování-restaurování I. - 2 ZK 2 Zapsat
TT0009 Metodologie umělecké kritiky ZK 3 Zapsat
TT0004 Muzeum a kurátor I Z 2 Zapsat
2385 Nauka o materiálech - Materiologie 1 Z 1 Zapsat
1815 Principy tvorby interiéru a nábytku ZK 2 Zapsat
1819 Produktová ekologie ZK 2 Zapsat
TB0027 Proměny úpravy obsahu 1 ZK 3 Zapsat
TV0003 Psáno o grafickém designu ZK 3 Zapsat
P0002 Psychologie ve vzdělávání Z Zapsat
1803 Řízení značky v praktických aplikacích Z 1 Zapsat
9201 Seminář k akademickému psaní Z 1 Zapsat
9203 Seminář k akademickému psaní Z 1 Zapsat
TN0009 Seminář k dějinám filosofie umění ZK 3 Zapsat
TT0005 Seminář k dějinám moderního umění a designu ZK 4 Zapsat
9202 Seminář k tvůrčímu výzkumu ZK 4 Zapsat
9204 Seminář k tvůrčímu výzkumu ZK 4 Zapsat
9104 Soft Skills ve světě umění Z 2 Zapsat
TN0008 Současné umění ZK 3 Zapsat
2803 Technické kreslení 1 Z 1 Zapsat
2757 Technologie knižní vazby 1 Z 1 Zapsat
TN0003 Teorie designu 1 ZK 3 Zapsat
TB0024 Teorie fotografie ZK 3 Zapsat
1015 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros III ZK 1 Zapsat
7093 Tvorba tiskovin 1 ZK 2 Zapsat
TT0003 Týmový projekt ZK 4 Zapsat
TT0001 Uměleckohistorické metodologie I. ZK 2 Zapsat
TV0002 Umění středověku ZK 2 Zapsat
1145 Urbanismus - teorie a město 1 ZK 3 Zapsat
1147 Urbanismus - teorie a město 3 ZK 3 Zapsat
P0004 Úvod do didaktické analýzy výtvarného umění Z Zapsat
6212 Úvod do disciplíny a profese konzervování-restaurování 2 ZK 2 Zapsat
P0003 Úvod do oborové didaktiky Z Zapsat
P0001 Úvod do pedagogiky ZK Zapsat
2775 Virtuální realita 1 Z 2 Zapsat
TN0005 Vizuální studia ZK 3 Zapsat
8205E Výtvarný Modul 5 - Aplikovaná anatomie Z 4 Zapsat
8205B Výtvarný Modul 5 - Krajinomalba Z 4 Zapsat
8205D Výtvarný Modul 5 - Monumentální malba Z 4 Zapsat
8205H Výtvarný Modul 5 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru Z 4 Zapsat
8205C Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální kresba Z 4 Zapsat
8205F Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální plastika Z 4 Zapsat
8205A Výtvarný Modul 5 - Realistická malba Z 4 Zapsat
8205G Výtvarný Modul 5 - Technologie malby Z 4 Zapsat
2777 Základy 3D Animace 3 ZK 2 Zapsat
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2 Zapsat
7021 Základy grafických technik 1 Z 1 Zapsat
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3 Zapsat
Platnost dat k 26. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/volitelnepredmety.html