UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.

Email:
milena.bartlova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel5869788205.html