UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

doc. MgA. Dominik Lang

Email:
dominik.lang@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel5869785005.html