UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

PhDr. Iva Knobloch

Email:
iknobl@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 1. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel5858901705.html