UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

PhDr. Iva Knobloch

Email:
iva.knobloch@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel5858901705.html