UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Martin Blažíček, Ph.D.

Email:
martin.blazicek@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel117482.html