UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

prof. Ing. arch. Jan Jehlík

Email:
jan.jehlik@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel117481.html