UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Email:
aherman@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 23. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel116825.html