UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Ing. arch. MgA. Barbora Šimonová

Email:
barbora.simonova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 26. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel116416.html