UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Ing. arch. MgA. Markéta Mráčková

Email:
marketa.mrackova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel116415.html