UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Jan Drozda

Email:
jan.drozda@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 27. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel115175.html