UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mgr. Petra Hlaváčková

Email:
phlavac@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel113985.html