UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mgr. Romana Bartůňková

Email:
romana.bartunkova@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel113650.html