UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dipl.-Ing. Pavel Štěpán

Email:
pavel.stepan@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel113493.html