UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Dipl.-Ing. Petr Hájíček

Email:
petr.hajicek@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel113393.html