UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

prof. Ing. arch. Ivan Kroupa

Email:
ivan.kroupa@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel113216.html