UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

BcA. Martin Kohout

Email:
martin.kohout2@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel113096.html