UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Bc. Kristýna Péčová

Email:
kristyna.pecova@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel113067.html