UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

MgA. Isabela Grosseová, Ph. D.

Email:
isabela.grosseova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 29. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112798.html