UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mgr. Filip Blažek

Email:
filip.blazek@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112757.html