UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

BcA. Ivan Pokorný

Email:
ivan.pokorny@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112623.html