UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mgr. výtv. um. Slávka Sobotovičová, Ph.D.

Email:
slavka.sobotovicova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 27. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112558.html