UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Mgr. Vojtěch Märc

Email:
vojtech.marc@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 3. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112406.html