UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Jiří Ptáček

Email:
jiri.ptacek@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112072.html