UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Jiří Ptáček

Email:
jptace@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 20. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112072.html