UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

akad. mal. Václav Jirásek

Email:
vaclav.jirasek@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel112016.html