UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

prof. Ing. arch. Ivan Kroupa

Email:
Předměty:
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel111988.html