UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Ing. MgA. Tomáš Štanzel

Email:
tstanz@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 12. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel111975.html