UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Email:
vhavli@vsup.cz
Předměty:
Platnost dat k 19. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel111962.html