UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Email:
vlastimil.havlik@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 6. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel111962.html