UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

doc. PhDr. Marie Fulková, PhD.

Email:
marie.fulkova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel111961.html