UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c.

Email:
jiri.pelcl@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 30. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel111930.html