UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.

Email:
klara.bruhova@umprum.cz
Předměty:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/ucitel110790.html